• Jun 28 Sat 2008 12:10
 • 初夏


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Jun 08 Sun 2008 12:10
 • Stage
Vivian7 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 • Jun 08 Sun 2008 12:01Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Jun 08 Sun 2008 11:51
 • 醇水


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
對這世上多數的小女孩來說,音樂盒與芭蕾舞孃是童年浪漫的符號。

Vivian7 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 • May 19 Mon 2008 00:58
 • 是夜


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • May 18 Sun 2008 15:52
 • 取暖


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • May 18 Sun 2008 14:24
 • 兩難


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()光影印在白牆上,是無價的純天然壁紙。

Vivian7 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


Vivian7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()